Bottenvikens pärla

Seskarö

Seskarö (fi. Seittenkaari) är en tätort och en ca 20 km2 stor ö i Haparanda skärgård. Seskarö är belägen ca 25 kilometer sydväst om Haparanda. Ön kallas också Bottenvikens pärla.

Naturen består mest av tallhed men det finns även områden med gran och lövskog. Fina badstränder hittar man på framförallt södra sidan av ön och i viken finns en naturhamn som tillåter även större båtar att angöra stranden. I den nordvästra delen av ön finns också Sammakkoviken med natursköna sandstränder. Campinganläggning finns i Tromsöviken, med husvagnsparkering och uthyrningsstugor och havsbad. Broförbindelse med fastlandet - via ett antal mellanliggande öar - finns sedan 1978. Cirka 530 bofasta invånare.